Persondatapolitik

Dato: 14. maj 2018

Vitakost opbevarer og behandler de personoplysninger du angiver i din profil, såsom navn, email og faktureringsoplysninger, samt oplysninger om din brug af Tjenesten, med henblik på at kunne levere Tjenesten til dig, samt til support, fejlsøgning, drift, fakturering og information om produktet.

Vitakost indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige (f.eks. e-mailadresse og navn) for at levere den ydelse, som du efterspørger.

Vitakost er dataansvarlig for disse oplysninger, og oplysningerne videregives ikke til tredjemand. Alle brugeroplysninger kan dog ses og opdateres af den der har kundeforholdet til Vitakost (eksempelvis din arbejdsgiver, skole eller anden der har bestilt og betalt din adgang til Tjenesten).

Du kan til enhver tid se og opdatere de oplysninger, du har registreret i din profil. Er din konto administreret under et fler-bruger system skal du rette henvendelse til fler-bruger systems administrator for at få opdateret oplysningerne. Hvis du ønsker yderligere indsigt i, hvilke oplysninger Vitakost behandler om dig, kan du kontakte os (se kontaktinformationer nederst på siden).

Du har ret til at få opdateret, blokeret eller slettet forkerte oplysninger, til at klage over behandlingen og udøve din ret til dataportabilitet. Du har også ret til at klage til Datatilsynet via følgende kontaktoplysninger: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Dine personoplysninger slettes når du enten sletter din brugerkonto, henvender dig til os og fremsætter begæring om sletning eller der er gået 18 måneder siden udløb af den sidst fakturerede periode. Er kontoen omfattet af Prøveperioden vil den dog blive slettet efter 3 måneder. Såfremt din konto er administreret af en administrator i din egen organisation vil din konto ikke være omfattet af de førnævnte slettebetingelser. Du skal i stedet rette henvendelse om sletning til denne administrator.

Tjenesten må ikke benyttes til behandling af personoplysninger, således at enkeltpersoner, udover dig selv, kan identificeres eller er identificerbare ud fra de pågældende personoplysninger.