Brugervilkår

Dato: 14. maj 2018

Ved registrering eller brug af Tjenesten bekræfter du at du vil overholde disse vilkår:

 1. Om "Tjenesten"

  Vitakost stiller en abonnementsbaseret online tjeneste inden for kost- og ernæringsberegning til rådighed for sine kunder (herefter "Kunden"), hvori Kunden via online-adgang kan benytte softwaren installeret på Vitakosts servere til de funktioner der er beskrevet for det enkelte program/produkt (programmet og den bagvedliggende software benævnes herefter samletk "Tjenesten"). For nærmere information om den enkelte tjeneste, se hjemmesiden for det produkt, du har købt. Tjenesten udvikles løbende, og funktionerne kan derfor ændres.

 2. Konto i fler-bruger system

  Er din konto administreret under et fler-bruger system, er det administratoren for fler-bruger systemet der kan foretage alle ændringer til din konto, herunder lukning, betaling og konfiguration af moduler.

 3. Begrænset brug for uddannelses- og underviserlicenser

  Ved køb af en af de versioner af Tjenesten, der alene udbydes uddannelsesinstitutioner vil dele af Tjenesten have begrænset funktionalitet. Se beskrivelsen for uddannelses- og underviserlicenser. Tjenesten til uddannelsesinstitutioner (uddannelses- og underviserlicenser) må alene benyttes i forbindelse med uddannelse, og må ikke benyttes til kommercielt brug eller til forskning, og må ikke stilles til rådighed for andre. Tjenesten er begrænset til undervisningsbrug.

 4. Registreringskrav

  Som bruger af Tjenesten forpligter du dig til at oprette dig med dit rigtige navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse samt yderligere oplysninger, du måtte blive bedt om. Du indestår for rigtigheden af samtlige de oplysninger, der gives.

  Din brugerprofil er personlig og du kan kun være logget på Tjenesten fra en (1) enhed ad gangen. Tjenesten og Vitakost er berettiget til teknisk at hindre dig i at tilgå systemet fra flere steder eller enheder af gangen.

  Hvis der sker ændringer i navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse eller andre registrerede oplysninger, skal du ændre dette ved at logge ind på Tjenesten og opdatere dine kontooplysninger, eller rette henvendelse til os, hvis felterne er låst. Er din konto administreret under et fler-bruger system skal du rette henvendelse til fler-bruger systems administrator for at få opdateret oplysningerne.

 5. Uberettiget brug

  Din konto er personlig og må kun bruges af dig. Det er ikke tilladt at udlevere dine login-oplysninger til andre, så de kan få adgang til Tjenesten via din konto.

  Du må ikke anvende Tjenesten til eller som led i:

  • spredning eller medvirken til spredning af virus, spyware, anden skadelig programkode eller e-mails, som er uønskede for modtageren (spam, phishing, kædebreve eller lignende);
  • handlinger, som forstyrrer eller skader computere eller systemer på internettet, eller handlinger, hvorved der søges uautoriseret adgang til computere eller systemer tilsluttet internettet, eller som forstyrrer eller skader Vitakosts (eller Vitakosts leverandørers) systemer (hacking);
  • krænkelse af tredjemands rettigheder (herunder ophavsrettigheder) ved upload, download, distribution eller lignende;
  • aktiviteter eller udbredelse af materiale i strid med straffeloven (eksempelvis udbredelse af injurier, visning af børneporno, hæleri eller hasardspil); eller
  • øvrige handlinger i strid med dansk eller relevant udenlandsk lovgivning.

  Vitakost er berettiget til at suspendere adgangen til Tjenesten, hvis du tilsidesætter disse regler.

 6. Tekniske minimumskrav

  Vitakost anbefaler, at du benytter et system, der overholder de gældende systemkrav. Systemkravene opdateres løbende.

 7. Personoplysninger

  Tjenesten må ikke benyttes til behandling af personoplysninger, således at enkeltpersoner, udover dig selv, kan identificeres eller er identificerbare ud fra de pågældende personoplysninger.

  Se herudover særskilt afsnit om Persondatapolitik.

 8. Support

  Opleves der problemer med funktionerne i Tjenesten, ydes der support pr. telefon på 70 273 276 eller ved henvendelse pr. mail til support@vitakost.dk.

 9. Ændringer i brugervilkår

  Vitakost er berettiget til at ændre brugervilkårene med 14 dages varsel. Varslingen kan ske pr. e-mail til den e-mailadresse, som du har angivet i sin profil, og/eller ved direkte meddelelse i Tjenesten.